Regulátory turbín

Pro regulátory turbín jsou používána PLC nebo DCS různých světových výrobců (Siemens, ABB, Honeywell, B&R, Schneider aj.). Volba PLC je konzultována se zákazníkem z důvodu jednotného HW vybavení v provozech zákazníka.

 

 

Regulátory vodních turbín

Plně digitální elektronické turbinové regulátory, zajišťující automatické řízení jednoho nebo více turbosoustrojí se vyznačují robustní konstrukcí a bezpečným provozem s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Řídicí systémy v základním provedení obsahují otáčkovou a hladinovou regulaci, v rozšířeném provedení pokrývají celou potřebu řízení MVE od automatického ovládání čištění česlí, olejového hospodářství, turbíny, vlastní spotřeby po synchronizaci generátoru a vyvedení výkonu. Samozřejmostí je hlídání důležitých stavů soustrojí a hlášení těchto stavů místně na ovládacím panelu nebo dálkově pomocí GSM modemu, GPRS, SMS, radiové sítě, aj..

 

Referenční zakázka: Albánie
Referenční zakázka: Srí Lanka

Další referenční zakázky: viz Reference

 

Regulátory parních turbín

Plně digitální elektronické turbinové regulátory pro retrofity i pro nové instalace představují standardní digitální programovatelný systém pro řízení a regulaci kondenzačních i protitlakých parních turbín. Zařízení je možno použít samostatně nebo jako součást distribuovaného řídicího systému (DCS) výrobního bloku. Volná programovatelnost systému umožňuje řídicí systém přizpůsobit pro libovolný typ stroje podle algoritmického zadání objednatele.

Turbínový regulátor je vybaven programem pro ovládání a regulaci turbosoustrojí. V základní konfiguraci řeší automatický start a odstavení soustrojí, regulaci otáček, regulaci ostrovního provozu, regulaci výkonu včetně korektoru frekvence a omezovací regulace. Systém pracuje v režimu manuálně / automaticky, místně / dálkově. V rozšířené konfiguraci řeší řízení turbosoustrojí včetně jeho příslušenství (olejové hospodářství, protáčení apod.) a zabezpečovacího zařízení (ochran) stroje.

 

Naše řídicí systémy splňují požadavky UCPTE (Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité) na regulaci parních turbín a jsou certifikovány pro poskytování síťových služeb ČEPS.

Referenční zakázka: TEC Pernik – TG4, 25MW, Bulharsko
Referenční zakázka: Pärnu TG 24MW, Estonsko
Referenční zakázka: Uvedení do provozu ŘS turbíny, Čína

 

Referenční zakázky: viz Reference

 

Regulátory parních turbín TICON

INVELT TICON je námi vyvinutý řídicí systém, který je navržen tak, aby splňoval náročné požadavky kladené na ovládání, regulaci a řízení parních turbín a funkčně navazujících provozních celků soustrojí.

 

INVELT TICON je ucelený systém, který obsahuje následující části:

  • řídicí systém INVELT TICON, ovládací pracoviště
  • čidla pro regulaci, monitorování, registraci apod.
  • elektrohydraulické převodníky
  • úprava hydraulické regulace

 

Kvalitu řídicího systému INVELT TICON dokládá jeho instalace v mnoha zemích světa. Po každé této instalaci zpravidla následovala úspěšná certifikace turbosoustrojí pro poskytování podpůrných služeb splňující požadavky UCPTE (Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité) na regulaci parních turbín.

 

Referenční zakázky: viz Reference