Polní instrumentace

Součástí kvalitního řídicího systému je i polní instrumentace.

Nabízíme projekt, dodávku, montáž a uvedení do provozu nejenom obvyklých měření jako je tlak, teplota, množství, odměřování polohy (a to i v nestandardních podmínkách), ale i průmyslová chemická měření (analýza spalin elektrárenských kotlů, chemická měření v energetice jako je vodivost, obsah křemíku apod.).

 

Referenční zakázka: Pákistán
Více viz: 
Reference