Regulátory napětí generátorů - budicí soupravy UNITROL (ABB)

Budicí soupravy pro přímé i nepřímé buzení

Naše společnost zastupuje v České republice a na Slovensku společnost ABB Switzerland v oblasti budicích souprav (budicích systémů, buzení). Jádrem našich buzení je automatický regulátor napětí (AVR) typu UNITROL. Se souhlasem ABB dodáváme budicí systémy i do jiných zemí – viz naše referenční zakázky.

 

Budicí systém reguluje kromě jiného svorkové napětí a tok jalového výkonu synchronních strojů. Tato regulace může být realizována jak systémem digitálního statického přímého buzení, tzn. systémem buzení s přímým řízením budícího proudu synchronního stroje, nebo systémem digitálního statického nepřímého buzení, kdy je synchronní stroj buzen ze stejnosměrného budiče nebo prostřednictvím bezkroužkového buzení. V tomto případě je řízen budící proud budiče. V obou variantách jsou použity tyristorové měniče (nebo měniče s IGBT tranzistory) různých typů a výkonů.

 

V současnosti dodáváme následující nejmodernější typy regulátorů napětí:

 

UNITROL 6800 – určen pro nejnáročnější aplikace přímého buzení s možným paralelním chodem několika usměrňovačů pro buzení velkých synchronních strojů

UNITROL 6080 – určen pro synchronní stroje středních výkonů pro přímá i nepřímá buzení. Stejně jako UNITROL 6800 splňuje nejnáročnější požadavky kodexů přenosové soustavy různých zemí světa.

UNITROL 1010 a UNITROL 1020 – jednoduchý a spolehlivý regulátor určený pro nepřímá buzení se jmenovitým budicím proudem do 10 respektive 20 A.

 

Nadále zajišťujeme servis a poskytujeme náhradní díly pro starší regulátory typu UNITROL F, UNITROL 5000 a UNITROL 1000 - 15.

Naše regulátory obsahují funkci stabilizátoru PSS (Power System Stabilizer) typu PSS2A/B.

 

Referenční zakázka: Quesnel, Kanada
Referenční zakázka: Singapur
Referenční zakázka: Gunjang, Jižní Korea
Referenční zakázka: Bělorusko
Referenční zakázka: Panama

Referenční zakázky: viz Reference

 

 

Studie stability

Pro optimalizaci nastavení AVR a PSS provádíme studie stability pomocí programů PSS Calculation a SMTS-RT 6000 (Synchronous Machine Transient Simulation - Real Time). SMTS-RT 6000 je výkonný a moderní nástroj pro simulace chování regulátorů napětí v reálném čase. Nástroj používáme pro analýzu a předpověď chování regulátoru v ustáleném stavu a při přechodných stavech nebo poruchách synchronního stroje. SMTS-RT 6000 může značně zkrátit zkoušky stroje při uvádění do provozu a snížit tak náklady. SMTS-RT 6000 umožňuje provádět simulace požadované provozovateli elektrizačních soustav. Simulace prokazující správnou funkci regulátoru jsou často nutnou podmínkou pro udělení souhlasu provozovatele sítě s připojením generátoru do sítě. Demo panel s nástrojem SMTS-RT 6000 slouží také pro praktické zaškolení pracovníků obsluhy a údržby.

 

Referenční zakázky: viz Reference