Elektrické ochrany a měření, synchronizace

Elektrické ochrany

Veškeré sestavy elektrických ochran jsou vždy specifické ke konkrétní aplikaci, požadavkům a možnostem dané projektem, lokalitou, potřebami a i místními zvyklostmi. 

 

Elektrické ochrany jsou důležitý prvek pro bezpečné provozování elektrických strojů a zařízení. 

Provádíme komplexní služby v oblasti chránění od návrhů a posouzení až po výrobu, nastavení a dodání včetně zprovoznění. 

Specializujeme se zejména na chránění elektrárenských bloků – synchronních strojů (alternátorů)  a transformátorů, ale i souvisejících zařízení jako linky, motory a rozvodny. 

Portfolio chránění zahrnuje elektrické stroje a přístroje různých napěťových hladin a výkonů, od nejmenších malých vodních elektráren (MVE) přes klasické elektrárenské bloky až po speciální chránění pro jaderné elektrárny (JE).     

Používáme téměř výhradně digitální elektrické ochrany světových výrobců ABB, SIEMENS,  SEL, GE, AREVA, WOODWARD od jednoduché až po plně redundantní sestavy, dokonce i sestavy vzájemně různých typů nebo výrobců. 

Kromě vlastního návrhu a projektování systému chránění, provádíme výpočty nastavení, vlastní parametrizace a sekundární zkoušení ochran - digitálními testery ochran OMICRON. 

Pro uvádění do provozu - dle rozsahu projektu - provádíme projekt uvedení/najetí.

Program primárních zkoušek –  navrhujeme specifický postup pro bezpečné zkoušky el. chránění. 

Provádíme předkomplexní a komplexní vyzkoušení standardně zahrnující primární zkoušky.

 

Referenční zakázka: Maroko
Referenční zakázka: Nizozemí
Referenční zakázka: Austrálie

Referenční zakázky: viz Reference

 

 

 

Elektrická měření

Elektrická měření jsou všeobecně základní částí pro provozování elektrických strojů a zařízení.

Podle druhu elektrického zařízení a důležitosti je pak navržen a realizován systém elektrického měření, od nejzákladnějších hodnot napětí, proudů, výkonů až po komplexní analyzátory el. hodnot a měření energií.

Provedení měření je od klasických analogových přístrojů nebo převodníků až po multifunkční přístroje s komunikací a přenosem údajů.

Efektivní a přesné měření poskytují i moderní digitální ochrany, které kromě vlastního chránění provádí i měření a ovládání včetně komunikace do ŘS/Scada/DCS systémů.

 

Referenční zakázka: Byalistok, Polsko
Referenční zakázka: Portugalsko

Referenční zakázky: viz Reference

 

 

Synchronizační soupravy

Synchronizace je systém pro správnébezpečné spojení energetických systémů, nejčastěji synchronních alternátorů se sítí respektive propojení v rozvodnách mezi sebou.

Navrhujeme různé systémy synchronizace od nejjednodušších klasických ručních souprav až po plně automatické a redundantní sestavy včetně relé kontroly synchronního stavu „synchrocheck“.

Pro automatické synchronizátory a synchrochecky používáme zejména přístroje ABB a SIEMENS, WOODWARD, CROMPTON, ale i jiných výrobců.

 

Provádíme kompletní služby od projektování, výroby, nastavení až po speciální postupy pro primární zkoušení a uvedení do provozu synchronizace.

 

Referenční zakázka: Řecko
Referenční zakázka: Srbsko
Referenční zakázka: Španělsko

 

Referenční zakázky: viz Reference

 

Kombinované sestavy el. ochran, měření a synchronizace

Veškeré sestavy elektrických ochran, měření a synchronizace jsou vždy specifické ke konkrétní aplikaci, požadavkům a možnostem dané projektem, lokalitou, potřebami a i místními zvyklostmi.

 

Kombinované sestavy elektrických ochran, měření a synchronizace jsou účelné a přitom efektivní sestavy zahrnující „vše v jednom“.

Jedná se o sestavy kdy je systém chránění, měření a synchronizace instalován v jednom společném rozvaděči. Využije se tím řada společných přístrojů, funkcí i společné kabeláže.

S výhodou se přitom využívají možnosti moderních digitálních přístrojů, které chrání, měří a dokonce i synchronizují nebo provádějí synchrocheck funkci.

 

Kombinované sestavy zjednodušují jak uvádění do provozu tak i pozdější servisní činnosti. Pro spolehlivou funkci lze některé funkce nebo přístroje zdvojit nebo použít vzájemnou redundanci. Typickým představitelem kombinované sestavy je tzv. „Ovládací panel generátoru“, který efektivně poskytuje i další funkce vyžadované konkrétní aplikací.

 

Referenční zakázky: viz Reference