O společnosti

Společnost INVELT ENERGO, spol. s r.o. byla založena v roce 1995, s cílem rozšířit dosavadní aktivity skupiny do oblasti silnoproudých elektrických zařízení a systémů. Vznikl tak velmi kvalitní tým specialistů s dlouholetou praxí v oboru, a s bohatými zkušenostmi s realizací dodávek investičních celků pro energetiku.

 

Zajišťuje inženýrské, výrobní, a dodavatelské činnosti v oboru silnoproudých elektrických zařízení a systémů používaných zejména v energetice, ale i v dalších průmyslových odvětvích. Kromě toho se zabývá všeprofesní kompletací a koordinací dodávek vyšších funkčních celků používaných v energetice.

 

Rozsah inženýrských činností pokrývá všechna stádia projektování elektrických systémů, tedy studie, rozbory, úvodní a realizační projekty, projekty skutečného stavu, provozní předpisy, předpisy pro údržbu a další související činnosti.

Vlastní výrobní program zahrnuje vybraná elektrická zařízení, zejména systémy vyvedení výkonu elektrických generátorů, a systémy spouštění a napájení nejdůležitějších elektrických zařízení potřebných pro provoz parních turbín.

Dodavatelským způsobem pak zajišťuje obstarání, kompletaci, dodávku a montáž veškerých zařízení a systémů nízkého a vysokého napětí, používaných v energetice a ve výrobním průmyslu.

 

Pro zabezpečení špičkové kvality dodávek a služeb má od roku 1999 zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2008.

 

O společnosti