Rozvaděče NN a VN, transformátory, frekvenční měniče, staniční baterie a nabíjecí zařízení, a další el. zařízení

Dodavatelským způsobem zajišťujeme obstarání, kompletaci, dodávku a montáž veškerých zařízení a systémů nízkého a vysokého napětí, používaných v energetice a ve výrobním průmyslu.

Pro kompletaci dodávek používáme výrobky renomovaných výrobců, s ověřenou kvalitou a spolehlivým servisním zázemím. Při výběru jednotlivých komponent vycházíme z vlastního návrhu, výpočtu zkratových a napěťových poměrů v místě instalace a z preferencí koncového zákazníka, pokud jde o sjednocení sortimentu z hlediska údržby a zaškolení obsluhy. Pro montáž zařízení využíváme osvědčené partnery, kteří provádějí montáž pod dohledem našich specialistů. Jsme personálně i organizačně vybaveni na dodávky elektrických systémů NN a VN v jakémkoli rozsahu i formě, včetně dodávek rozsáhlých systémů formou „na klíč“.

 

Referenční zakázka: Polyarnaya, Rusko

Referenční zakázka: PETRONAS Malajsie

Více viz. sekce REFERENCE