Inženýrské činnosti

  • Studie proveditelnosti, zkratové a napěťové výpočty (Neplan)
  • Projekční činnosti, tvorba projektové dokumentace (AutoCad, ELCAD)
  • Konstrukční zpracování speciálních rozvaděčů NN a VN (Inventor)
  • Supervize montáže, montáž zařízení na stavbě, revize
  • Zkoušky a uvedení do provozu

Rozsah inženýrských činností pokrývá všechna stádia projektování elektrických systémů, tedy studie, rozbory, výpočty, úvodní a realizační projekty, projekty skutečného stavu, provozní předpisy, předpisy pro údržbu a další související činnosti.

 

Referenční zakázka - CNIM Francie

Více viz. sekce REFERENCE