O společnosti

Společnost Invelt holding, a.s. vznikla v roce 1998 s cílem vytvářet optimální partnerství pro velké zákazníky. Společnost působí jako inženýrská firma, dodavatel investičních celků a poskytovatel dalších služeb v oboru investiční výstavby.

Mezi její hlavní aktivity patří management / řízení projektů, meziprofesní koordinace, kompletace, inženýrsko-dodavatelská činnost a to v rámci modernizace, rekonstrukce i nové výstavby investičních celků v oblasti teplárenství a energetiky.

Pro zabezpečení špičkové kvality dodávek a služeb má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008 a systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2004.

 

O společnosti