Zařízení na separaci kapalné složky rostlinné biomasy

  • Separace složek dřevní hmoty (např. Oil palm trees…)
  • Separace složek průmyslově pěstovaných plodin (řepa…)
  • Separace složek travní hmoty
  • Separace složek specifických partií komunálního odpadu

 

Referenční list: Testovací čtyřválcový mlýn ČR

 

Referenční zakázky: viz Reference