Zkoušky, uvádění do provozu, provozování

  • Teplárny
  • Elektrárny
  • Energetická centra
  • Spalovny
  • Strojovny
  • Odsiřovací jednotky

 

Referenční zakázka: Rio Bravo, Mexico
Referenční zakázka: ECKG Kladno
Referenční zakázka: TVO Liberec
Referenční zakázka: MOCHOVCE
Referenční zakázka: Elektrárna Dunamenti

Více viz.sekce  REFERENCE