Combined Cycle Power Plant, Nam Jeju, Elektročást STG 59,4 MW

Země: Jižní Korea

Zákazník: Doosan Škoda Power s.r.o.

Rozsah dodávek:
• Panel elektrických ochran, měření a synchronizace generátoru
• Skříně vývodu a nuly generátoru 17,5 kV / 2763 A
• Rozváděč FM otáčecího zařízení turbíny
• Rozvaděč DC startéru pro nouzové olejové čerpadlo

Stručná charakteristika bloku: 66 MVA / 59,44 MW / 13,8 kV

Ostatní specifické podmínky: Teplota okolí +50 °C

Termín realizace: 2019 – 2020