Kdo jsme

Skupina INVELT GROUP – již více než 20 let úspěšně poskytujeme komplexní dodávky a služby pro energetiku v tuzemsku i v zahraničí. Zajišťujeme výstavbu elektrárenského nebo teplárenského bloku formou na klíč.

Nabízíme komplexní služby – od zhotovení studie proveditelnosti, přes projekční činnosti, meziprofesní koordinaci, řízení projektu, výrobu a montáž, po zkoušky a uvedení zařízení do provozu včetně jeho provozování a servisního zabezpečení. 

Zaměřujeme se na dodávky:

  • parních a horkovodních kotlů, kotelen 
  • SKŘ – řídicích systémů kotlů, turbín, rozvoden, CHÚV, ČOV… 
  • řízení generátorů - budicích systémů, elektrických ochran, elektrického měření, synchronizace
  • vyvedení výkonu generátorů
  • napájecích systémů
  • rozvodných zařízení VN a NN 
  • třtinových mlýnic

a mnoha dalších energetických zařízení.

Reference
ve světě

Působíme po celém světě.
Koncovými zákazníky jsou vodní a parní (tepelné) elektrárny včetně jaderných, městské teplárny, spalovny, cukrovary, výrobní, rozvodné a distribuční závody. 

 

Pro zabezpečení špičkové kvality dodávek a služeb používáme systém řízení jakosti ISO 9001, systém ochrany životního prostředí ISO 14001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.