Komplexní služby pro energetiku

Výstavba elektrárenského/teplárenského bloku na klíč

O společnosti

Kdo jsme

Jsme skupina INVELT GROUP – již více než 30 let úspěšně poskytujeme komplexní dodávky a služby pro energetiku v tuzemsku i v zahraničí. Zajišťujeme výstavbu elektrárenského nebo teplárenského bloku formou na klíč.

Nabízíme komplexní služby – od zhotovení studie proveditelnosti, přes projekční činnosti, meziprofesní koordinaci, řízení projektu, výrobu a montáž, po zkoušky a uvedení zařízení do provozu včetně jeho provozování a servisního zabezpečení.

Zaměřujeme se na dodávky celých elektrárenských a teplárenských bloků formou na klíč, zejména pak:

• parních a horkovodních kotlů, kotelen
• SKŘ – řídicích systémů kotlů, turbín, rozvoden, CHÚV, ČOV…
• řízení generátorů – budicích systémů, elektrických ochran, elektrického měření, synchronizace
• vyvedení výkonu generátorů
• napájecích systémů
• rozvodných zařízení VN a NN

a mnoha dalších energetických zařízení.

Působíme po celém světě

Koncovými zákazníky jsou vodní a parní (tepelné) elektrárny včetně jaderných, městské teplárny, spalovny, cukrovary, výrobní, rozvodné a distribuční závody.

Fotogalerie

Novinky

Kariérní jarmark na SPŠE a Veletrh pracovních příležitostí při ZČU

Ve dnech 8.2.2024 a 20.3.2024 se naše společnost, již tradičně, zúčastnila Kariérního jarmarku na SPŠE a Veletrhu pracovních příležitostí při ZČU v Plzni. Hlavním cílem obou akcí bylo navázání kontaktu a spolupráce se studenty a absolventy.

Číst dál

Plynofikace Teplárny Tábor – TTA

Instalace plynové kogenerační jednotky o el. výkonu 11,5 MWe a kontejnerové plynové kogenerační jednotky o el. výkonu 0,528 MWe.

Číst dál

Retrofit kotel K12 – Teplárna České Budějovice, a.s.

Retrofit kotle K12 – dodání nového kotle s parním výkonem 55 t/h

Číst dál