Ekologizace horkovodních kotlů na PČM

Země: Česká Republika

Zákazník: Teplárny Brno, a.s.

Rozsah dodávek: Dodávka kotlů na „klíč“. Více informací viz. produktový list.

Termín realizace: 2020 – 2021