Elektrárna GNPower Mariveles Coal Plant Lts. Co. (GMCP), 1. blok, 316 MW

Země: Filipíny

Zákazník: GNPower, v součinnosti s Emerson Automation Solutions

Rozsah dodávek: Výměna původní ochranné jednotky turbíny HARBIN s použitím nové vysokotlaké vypínací jednotky Invelt založené na systému 2oo3. Navrženy, vyrobeny a dodány byly dvě jednotky pro dva obvody AST/OPC. Montáž na místě provedl zákazník dle návodu. Jednotky byly vybaveny trojitým redundantním měřením výstupního tlaku a požadovanou hydraulickou spojitostí mezi oběma výstupy.

Projekt, montáž a zkoušky

Termín realizace: 2020