K6 – Navýšení spoluspalování biomasy

Země: Česká Republika

Zákazník: Plzeňská teplárenská, a.s.

Rozsah dodávek: Rekonstrukce fluidního uhelného parního kotle CFB navyšující podíl spoluspalované biomasy ze 40 na 82 %. Více informací viz. produktový list.

Termín realizace: 2020 – 2021