MAV Biomass, Bolu, Elektročást generátoru 36 MW

Země: Turecko

Zákazník: Doosan Škoda Power s.r.o.

Rozsah dodávek:
• Budicí systému UNITROL 6000 v jednokanálové konfiguraci.
• Panel elektrických ochran.
• Panel měření a synchronizace.
• Skříň vývodu a nuly generátoru 17,5 kV / 2 600 A 
• Rozvaděče MCC 400 V AC / 400 A
• Rozvaděče zálohovaného napájení 110 V DC včetně staničních baterí 2 × 260 Ah
• Rozvaděč DC startéru pro nouzové olejové čerpadlo
• Dodávka kabeláže a kabelových tras

Stručná charakteristika bloku: 45 MVA / 36 MW / 11 kV

Ostatní specifické podmínky: Zvýšená seismická odolnost

Termín realizace: 2020 – 2021