MM Karton

Země: Rakousko

Zákazník: Siemens Energy s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Rozsah dodávek: Projekt, výroba, dodávka, zkoušky a uvedení do provozu kompletního (HW i SW část) řídicího systému SIEMENS S7-400 parní turbíny, budicí soupravy UNITROL 1020 s PSS v jednokanálovém provedení, elektrických ochran SIEMENS 7UM621-BASIC, měření a synchronizace, nouzového olejového čerpadla, rozváděče vlastní spotřeby MCC a stejnosměrného rozváděče s bateriemi 110VDC.

Termín realizace: 2016 – 2018