Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6, vnitřní doprava paliva

Země: Česká republika

Zákazník: Plzeňská teplárenská, a.s.

Rozsah dodávek:
• Projektová příprava a projektové práce
• Dodávky a montáž technologické elektroinstalace

Stručná charakteristika: Technologická elektroinstalace napájení a ovládání spotřebičů vnitřní dopravy paliva (biomasy)

Ostatní specifické podmínky: Úpravy zapojení stávající technologické elektroinstalace

Termín realizace: 2020 – 2021