New Gas Combined Cycle Plant, Lansing, Elektročást STG 89,25 MW

Země: USA

Zákazník: Doosan Škoda Power s.r.o.

Rozsah dodávek:
• Budicí systém UNITROL 6000 ve dvoukanálové konfiguraci
• Panel elektrických ochran, měření a synchronizace generátoru
• Skříně vývodu a nuly generátoru 15 kV / 4393 A
• Rozváděč FM otáčecího zařízení turbíny
• Rozvaděč DC startéru pro nouzové olejové čerpadlo

Stručná charakteristika bloku: 105 MVA / 89,25 MW / 13,8 kV

Ostatní specifické podmínky: U.S. Field / CSA certifikace

Termín realizace: 2019 – 2022