Planta de Biomasa, Curtis, Elektročást STG 50MW

Země: Španělsko

Zákazník: Doosan Škoda Power s.r.o.

Rozsah dodávek:
• Budicí systém UNITROL 6000 v dvoukanálové konfiguraci.
• Panel elektrických ochran, měření a synchronizace generátoru.
• Skříň vývodu a nuly generátoru 17,5 kV / 3600 A
• Rozváděč MCC 400 V AC, 400 A
• Rozvaděč DC startéru pro nouzové olejové čerpadlo

Stručná charakteristika bloku: 62,5 MVA / 50 MW / 11 kV

Ostatní specifické podmínky: Teplota okolí +45 °C

Termín realizace: 2019 – 2020