Plynofikace Teplárny Tábor – TTA

Země: Česká republika

Zákazník: C- Energy Planá, s.r.o.

Rozsah dodávek:

Předmětem dodávky jsou dvě části díla.

Dílo 1: Instalace plynové kogenerační jednotky o el. výkonu 11,5 MWe a kontejnerové plynové kogenerační jednotky o el. výkonu 0,528 MWe. Součástí dodávky je projektová dokumentace, technologické dodávky zařízení, SKŘ a elektroinstalace, vyvedení výkonu, montáž, zkoušky a uvedení do provozu.

Dílo 2: Demoliční a demontážní práce zařízení, které nebude využíváno.

Termín realizace: 2022 – 2024