Posílení tepelného výkonu teplárny v Plané nad Lužnicí, Plynové motorgenerátory PM5 a PM6

Země: Česká republika

Zákazník: C-Energy Planá s.r.o.

Rozsah dodávek:
• Projektová příprava a projektové práce
• Dodávky a montáž technologické elektroinstalace
• Dodávky a montáž stavební elektroinstalace
• Vyvedení elektrického výkonu motorgenerátorů

Stručná charakteristika bloku: 2 × 14,34 MVA / 11,47 MW / 10,5 kV

Ostatní specifické podmínky: Plynové motory Rolls-Royce, Bergen Generátory, ABB

Termín realizace: 2018 – 2020