Rekonstrukce vývodů PR 6kV v Teplárnách Brno, a.s.

Země: Česká republika

Zákazník: Teplárny Brno, a.s.

Rozsah dodávek:     

Návrh úprav zapojení pro výměnu elektrické ochrany, elektroměru a dalších komponent, výpočet nastavení, parametrizace a sekundární zkoušky elektrických ochran, dodávka, montáž a zapojení komponent pro opravu ovládacích rozvaděčů uvedených kobek, zejména elektrických ochran, elektroměrů, jističů a stykačů, včetně montáže a zapojení kabelů, projekt a realizace úpravy ŘS Simatic S7-400 pro PR 6kV, doplnění potřebných hardwarových komponent, rozšíření aplikačního programu v PLC a vizualizačního software na operátorských pracovištích provozního elektrikáře – rozvodného na velínu i na vzdálené operátorské stanici v dílně provozních elektrikářů.

Termín realizace: 2022 – 2023