VF AO Apatit, Elektročást STG 35 MW

Země: Rusko

Zákazník: Siemens Energy, s.r.o., o.z. Industrial Turbomachinery

Rozsah dodávek:
• Skříně vývodu a nuly generátoru 12 kV / 2 500 A 
• Rozváděč MCC 400 V, 400 A

Stručná charakteristika bloku: 42,9 MVA / 34,3 MW / 10,5 kV

Ostatní specifické podmínky: GOST

Termín realizace: 2020 – 2021