Elektrárna Hodonín firmy ČEZ, 4. blok, 55 MW

Země: Česká republika

Zákazník: ČEZ

Rozsah dodávek: Rekonstrukce turbosoustrojí 4. bloku dodaného firmou Škoda, 55 MW. Výměna původního hydraulicko-mechanického regulačního systému. Použita nově instalovaná přímo poháněná elektro-hydraulická regulace. Instalace EH regulace tlaku sekundárního a terciárního oleje. Instalace hlavního akčního členu elektronického měření polohy. Instalace nového elektronického měření otáček turbíny.

Projekt, montáž, demontáž, supervize montáže, zkoušení a uvedení do provozu

Termín realizace: 2021