Elektrárna Komořany firmy United Energy, blok TG9, 32 MW

Země: Česká republika

Zákazník: United Energy

Rozsah dodávek: Výměna původní hydraulicko-mechanické protitlaké regulace. Použit nově instalovaný EH převodník napájený přes nově instalovaný duplexní olejový filtr. Tlak sekundárního oleje regulovaný EH převodníkem. Nainstalováno nové měření tlaku. Instalace nových čidel otáček turbíny.

Projekt, montáž, demontáž, supervize montáže, zkoušení a uvedení do provozu

Termín realizace: 2021