Gulf Chana Green, Generátorový vypínač

Země: Thajsko

Zákazník: Siemens Energy, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Rozsah dodávek: Generátorový vypínač 12 kV / 2000 A

Stručná charakteristika bloku: 25 MW / 31,25 MVA / 11 kV

Termín realizace: 2019 – 2020