O společnosti

Společnost invelt - elektro s.r.o. vznikla jako první ze skupiny INVELT GROUP již v roce 1991. Od samého počátku si vytváří silnou pozici na trhu díky vysokému know-how a kvalitnímu kolektivu specialistů s dlouholetou praxí v oboru.

Dodavatelský program má zaměřen na řídicí systémy, regulační systémy turbín, kotlů, CHÚV, včetně regulovaných pohonů a aplikací frekvenčních měničů, a dále pak na řízení generátorů zahrnujících budicí systémy, elektrické ochrany, elektrická měření a synchronizaci. Nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti energetiky – od návrhu řešení, přes jeho realizaci, výrobu, zkoušky a uvedení do provozu až po provozování a jeho servisní zabezpečení. Pro výrobu dodávek speciálních rozvaděčů využívá vlastní výrobní prostory vybavené vlastními stroji, nářadím a zkušebnou

invelt-elektro s.r.o. je dlouholetým partnerem ABB Switzerland Ltd pro ČR a Slovensko v oblasti dodávek budicích systémů synchronních motorů, generátorů a kompenzátorů. Společnost je také certifikovaná jako Siemens Solution Partner pro oblast procesních řídicích systémů a automatizace. 

Produkty a služby

 • Studie proveditelnosti – návrhy řešení
 • Projekční činnosti, tvorba projektové dokumentace
 • Výroba a zkoušky ve výrobním závodě
 • Montáž a uvedení do provozu
 • Záruční a pozáruční servis
 • Řídicí systémy roštových, práškových, fluidních a plynových kotlů
 • Ovládání a řízení zauhlování
 • Ovládání a řízení odpopílkování
 • Ovládání a řízení technologie úpraven vody
 • Ovládání a řízení elektrických rozvoden
 • Tvorba SW
 • Telemetrie

Součástí kvalitního řídicího systému je i polní instrumentace.
Nabízíme projekt, dodávku, montáž a uvedení do provozu nejenom obvyklých měření jako je tlak, teplota, množství, odměřování polohy (a to i v nestandardních podmínkách), ale i průmyslová chemická měření (analýza spalin elektrárenských kotlů, chemická měření v energetice jako je vodivost, obsah křemíku apod.).

 • Regulátory parních turbín
 • Regulátory parních turbín TICON
 • Regulátory vodních turbín
 • Budicí soupravy pro přímé i nepřímé buzení synchronních generátorů a motorů

Poskytujeme komplexní služby v oblasti návrhu, projektování a parametrizace el. regulovaných pohonů zejména v energetice, vodárnách a těžebním průmyslu. Zajišťujeme dodávku pohonu tzv. „na klíč“, tedy včetně projektu, výroby, implementaci do řídicího a vizualizačního systému technologie, uvedení do provozu u zákazníka a zajištění záručního a pozáručního servisu.

Svoji činnost zaměřujeme především na produkty firem Schneider Electric, ABB, Siemens, Vacon.

 • Elektrické ochrany světových výrobců Siemens, ABB, SEL, GE, AREVA
 • Elektrická měření
 • Synchronizační soupravy
 • Kombinované sestavy el. ochran, měření a synchronizace
 • Studie proveditelnosti – návrhy řešení
 • Projekční činnosti, tvorba projektové dokumentace
 • Výroba a zkoušky ve výrobním závodě
 • Montáž a uvedení do provozu
 • Záruční a pozáruční servis
 • Řídicí systémy roštových, práškových, fluidních a plynových kotlů
 • Ovládání a řízení zauhlování
 • Ovládání a řízení odpopílkování
 • Ovládání a řízení technologie úpraven vody
 • Ovládání a řízení elektrických rozvoden
 • Tvorba SW
 • Telemetrie

Součástí kvalitního řídicího systému je i polní instrumentace. Nabízíme projekt, dodávku, montáž a uvedení do provozu nejenom obvyklých měření jako je tlak, teplota, množství, odměřování polohy (a to i v nestandardních podmínkách), ale i průmyslová chemická měření (analýza spalin elektrárenských kotlů, chemická měření v energetice jako je vodivost, obsah křemíku apod.).

 • Regulátory parních turbín
 • Regulátory parních turbín TICON
 • Regulátory vodních turbín
 • Budicí soupravy pro přímé i nepřímé buzení synchronních generátorů a motorů

Poskytujeme komplexní služby v oblasti návrhu, projektování a parametrizace el. regulovaných pohonů zejména v energetice, vodárnách a těžebním průmyslu. Zajišťujeme dodávku pohonu tzv. „na klíč“, tedy včetně projektu, výroby, implementaci do řídicího a vizualizačního systému technologie, uvedení do provozu u zákazníka a zajištění záručního a pozáručního servisu.

Svoji činnost zaměřujeme především na produkty firem Schneider electric, ABB, Siemens, Vacon.

 • Elektrické ochrany světových výrobců SIEMENS, ABB, SEL, GE, AREVA
 • Elektrická měření
 • Synchronizační soupravy
 • Kombinované sestavy el. ochran, měření a synchronizace

Certifikace

Již od roku 1999 máme pro zabezpečení špičkové kvality našich dodávek a služeb zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2016 a dále systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2004.

Ocenění: Získali jsme 2. místo v soutěži FIRMA roku 2007 v plzeňském kraji.

Reference

 • Vše
 • Elektrické ochrany
 • Polní instrumentace
 • Regulátory napětí generátorů
 • Regulátory turbín
 • SKŘ
Vše
 • Vše
 • Elektrické ochrany
 • Polní instrumentace
 • Regulátory napětí generátorů
 • Regulátory turbín
 • SKŘ

New Gas Combined Cycle Plant, Lansing, Elektročást STG 89,25 MW

Realizováno: 2019 – 2022

Číst dál

Mishor Rotem

Realizováno: 2019 – 2022

Číst dál

B. Grimm BGC-BPLC1R

Realizováno: 2020 – 2021

Číst dál

Kontakty

Adresa

invelt – elektro s.r.o.

U Školky 357/14
326 00 Plzeň

IČ: 40522342
Spisová značka: C 594 vedená u rejstříkového soudu v Plzni