Retrofit kotel K12 – Teplárna České Budějovice, a.s.

Země: Česká republika

Zákazník: Teplárna České Budějovice, a.s.

Rozsah dodávek:

Předmětem díla je provedení dodávky, které se skládá z DÍLA 1, tj. retrofitu stávajícího kotle K12 na kotel s menším parním výkonem (55 t/h) spalujícím dřevní štěpku a DÍLA 2, tj. vybudování skladu pro příjem, zpracování, skladování a dopravu dřevní štěpky a napojení na stávající dopravní palivové cesty pro kotel K12.

Termín realizace: 2022 – 2024