O společnosti

Společnost INVELT ENERGO, spol. s r.o. byla založena v roce 1995 jako projekčně-inženýrská organizace, s cílem rozšířit dosavadní aktivity skupiny do oblasti silnoproudých elektrických zařízení a systémů. Vznikl tak velmi kvalitní tým specialistů s dlouholetou praxí v oboru, a s bohatými zkušenostmi s realizací dodávek investičních celků.

Zajišťuje komplexní projekční, inženýrské, výrobní a dodavatelské činnosti v oboru silnoproudých elektrotechnických zařízení a systémů, používaných zejména v energetice a průmyslových odvětvích. Kromě toho se zabývá multioborovou kompletací a koordinací dodávek vyšších funkčních celků používaných v energetice u nás i zahraničí.

Rozsah inženýrských činností pokrývá všechny stupně a druhy dokumentace elektrických systémů od studií, rozborů, dokumentace zadávací, pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provádění stavby, pro výběr zhotovitele, realizační, skutečného provedení, kvality, předpisů provozních, pro údržbu a další související dokumentace. Vlastní výrobní program zahrnuje vybraná elektrická zařízení, zejména systémy vyvedení výkonu elektrických generátorů a systémy spouštění a napájení elektrických zařízení potřebných pro provoz turbín. Dodavatelským způsobem, na základě vlastní výrobní dokumentace, zajišťuje výrobu, nákup, kompletaci, dodávku, montáž, zkoušky a uvedení do provozu veškerých zařízení a systémů nízkého a vysokého napětí pro energetiku a průmysl.

Produkty a služby

  • Studie proveditelnosti, zkratové a napěťové výpočty (Neplan)
  • Projekční činnosti, tvorba projektové dokumentace (Engineering Base, MS Office)
  • Konstrukční zpracování speciálních rozvaděčů NN a VN (Inventor)
  • Doprava, balení, supervize montáže, revize
  • Zkoušky a uvedení do provozu
  • Studie proveditelnosti, zkratové a napěťové výpočty (Neplan)
  • Projekční činnosti, tvorba projektové dokumentace (Engineering Base, MS Office)
  • Konstrukční zpracování speciálních rozvaděčů NN a VN (Inventor)
  • Doprava, balení, supervize montáže, revize
  • Zkoušky a uvedení do provozu

Certifikace

Již od roku 1999 je pro zabezpečení špičkové kvality našich dodávek a služeb zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008 a dále systém environmentálního managementu podle ISO 14001:2004. 

Kontakty

Adresa

INVELT ENERGO, spol. s r.o.

Lužická 2279/2
326 00 Plzeň

IČ: 64360911
Spisová značka: C 7069 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Telefony:

sekretariát: +420 377 485 100
obchodní oddělení: +420 377 485 318
technické oddělení: +420 377 485 220